Domino's hagræðir í Azure

17. nóvember 2021

Domino’s á Íslandi hefur verið í samstarfi við Vettvang og Well Advised um þróun stafrænna miðla og kerfisrekstur undanfarin ár og saman hafa fyrirtækin náð miklum árangri. Og Domino’s er sannarlega tæknileiðtogi á sínum markaði og þótt víðar væri leitað í íslensku atvinnulífi. 

Fyrirtækið hefur nýtt tæknina til hins ýtrasta til að bjóða framúrskarandi þjónustu á stafrænum miðlum, eins og 14 tilnefningar til Íslensku vefverðlaunanna - og 5 verðlaunalausnir - eru gott vitni um.

Þá er fyrirtækið í fararbroddi í notkun gervigreindarlausna til greiningar og vinnslu gagna í samstarfi við Datalab.

Domino's hefur náð mikilli hagræðingu í Azure skýjaþjónustu Microsoft.

Mikil þróun í Azure síðustu ár

Domino’s hóf skýjavegferð sína í Microsoft Azure fyrir fimm árum. Á þeim tíma hafa lausnir Azure þróast mikið og margar nýjungar komið fram sem gera mögulegt að skera kostnað enn frekar niður og ná betri árangri í kerfisrekstri.

Það var því orðið tímabært að yfirfara hýsinguna fyrir Domino’s í heild og kanna hvaða möguleikar voru í boði til að ná enn betri árangri með Azure.

Rokkandi þörf fyrir vélarafl kallar á breytingu

Stærsti einstaki þjónustuliðurinn sem Domino’s nýtir hjá Azure er gagnagrunnsþjónusta sem var uppsett með fyrirfram ákveðnu vélarafli (e. provisioned Database Transaction Unit, DTUs), en þjónustan er hönnuð til að þola vel álag á mestu álagstímum í sölunni.

Kröfur Dominos eru hins vegar mjög álagsbundnar; gríðarlegur gagnaflutningur á sér stað í kringum Megaviku, Netdaga og Þriðjudagstilboðin en einnig um helgar.  Þess á milli er hins vegar gagnastreymi töluvert hóflegra og svo eru allir afgreiðslustaðir lokaðir frá kl. 01:00 til 11:00 á morgnana.

Azure SQL Database serverless er ný þjónustuleið hjá Azure.

Eftir nokkra rannsókn og samanburð á kostum var niðurstaðan að þarna væri kjörið tækifæri til að innleiða nýja netþjónalausa gagnagrunnsþjónustu frá Azure (e. Azure SQL Database serverless, sjá nánari umfjöllun að ofan) þar sem afl og afköst eru skrúfuð upp og niður eftir aðstæðum.

Þróunargrunnar stilltir af

Einnig voru í rekstri nokkur fjöldi af þróunargrunnum (e. development databases) í mismikilli notkun. Kröfurnar þar voru með lægra móti og því var tilvalið að sameina aflið sem var frátekið fyrir þá grunna í einni stæðu með svokölluðu „SQL Database Elastic Pool“.

Uppfært í nýja útgáfu af Azure App Service

Vefsvæðin dominos.is og api.dominos.is keyrðu svo á eldri útgáfu af appþjónustu Azure („Azure App Service“) en með því að uppfæra í nýrri gerð var bæði hægt að auka aflið sem stóð veflausnunum til boða en einnig draga verulega úr kostnaði með því að skuldbinda sig til Microsoft til nokkurra ára og fá að launum ~40% afslátt.

Samskonar skuldbinding var gerð fyrir „SQL Database Elastic Pool“ og fékkst þá aftur ~40% afsláttur ofan á hagræðinguna sem fékkst með því að samnýta vélaraflið fyrir þróunargrunnana.

Þegar þessar aðgerðir höfðu verið reiknaðar saman kom í ljós að hagræðingin mældist í milljónum króna á ársvísu - tilteknir þjónustuliðir hýsingarinnar lækkuðu um heil 40%.

Mikilvægt að yfirfara reglulega þjónustuleiðir í Azure - líka fyrir tæknileiðtoga

Þetta verkefni sem hefur skilað umtalsverðri hagræðingu fyrir Domino’s ætti að vera umhugsunarvert fyrir önnur fyrirtæki í svipuðum sporum. 

Stærsta og mikilvægasta stökkið er vissulega að hefja sjálfa vegferðina í skýið, en jafnvel þau fyrirtæki sem hafa margra ára reynslu af skýjarekstri, eins og Domino’s, þurfa að gera úttekt reglulega á sínum þjónustuleiðum. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að skýjaþjónustur eins og Azure eru í stöðugri þróun og kjör fyrir ólíkar þjónustuleiðir taka einnig reglulegum breytingum. 

Well Advised sérhæfir sig í því að þekkja skilvirkustu og hagkvæmustu leiðir til reksturs og þróunar í Azure frá Microsoft.

Samantekt

Það sýnir sig að jafnvel tæknilega háþróuð fyrirtæki eins og Domino’s, sem þegar hafa hafið sína skýjavegferð fyrir mörgum árum, hafa möguleika á að nýta betur sína möguleika í Azure. Þróun skýjalausna er hröð og mikilvægt að fylgjast vel með nýjustu vendingum og tækifærum til hagræðingar.

þér gæti einnig líkað

Eru gögnin örugglega örugg í Skýinu?

Skipuheildir sem eru að hugsa um að færa stafrænan rekstur sinn í Skýið velta óhjákvæmilega fyrir sér öryggismálum. Öryggi er gríðarlega mikilvægt fyrir flest fyrirtæki og stofnanir. Við heyrum stöðugt fréttir af netárásum og sífellt þróaðri aðferðum glæpamanna til að stela gögnum og halda í gíslingu. Sú spurning vaknar því óhjákvæmilega: Hvað með Skýið? Er það öruggt - eða er betra að taka ekki óþarfa áhættu og reka kerfin bara áfram eins og áður?

Nokkur ráð til að auka öryggið á hagkvæman hátt í Azure

Microsoft Azure býður notendum fjölmargar lausnir til að auka öryggi í skýjaumhverfi sínu. Tvær kjarnaþjónusturnar, „Microsoft Sentinel“ og „Defender for Cloud“ mynda sterkan grunn til að byggja á og fyrir félög sem vilja halda öryggiskostnaði í lágmarki er hægt að byrja ódýrt og byggja síðar ofan á.